آیا اجباری برای داشتن بیمه وجود دارد؟
در برخی موارد دولت‌ها داشتن انواعی از بیمه‌ها را با تهیه قوانین اجباری اعلام می‌کنند. برای مثال در ایران داشتن بیمه شخص ثالث برای دارندگان خودرو الزامی است و نداشتن آن تخلف محسوب می‌شود.

فلسفه بیمه چیست؟
فلسفه بیمه بر اساس دوراندیشی و پیش‌گیری بنیان نهاده شده است.

آیا من به بیمه نیاز دارم؟ چرا؟
بله شما به بیمه نیاز دارید و بیمه‌های زندگی یکی از محصولات و خدمات بیمه‌ای است که داشتن آن به نفع شما است.

داشتن بیمه هزینه دارد؟
بهره‌گیری از انواع بیمه‌ها متضمن آگاهی، احساس نیاز یا ایجاد علاقه و توانایی تهیه است. بیمه طرف توجه همه افراد جوامع است و همچنین شیوه ارائه و آگاهی از آن قائم بر فهم هدایت‌گران آن در هر جامعه است که چگونه خود را عرضه می‌کنند.


کلیه حقوق این وب سایت برای نمایندگی 01053009 شرکت بیمه زندگی خاور میانه محفوظ می باشد