بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

بیمه عمر محصولی گرانبهاست که اثرش در بلند مدت ملموس می‌شود.
خرید بیمه عمر در اولین گام مبتنی بر دوراندیشی و سپس شناخت خواسته‌ها، نیازها و میزان پوشش موردنظر است.
میزان درآمدها و بدهی‌ها‌، سرمایه‌‌ و انتظاراتی که از آینده زندگی‌مان داریم تعیین کننده نوع بیمه‌نامه‌ای است که تهیه می‌کنیم. پس از شناسایی نیازها و پاسخ‌ها که با همراهی کارشناسان خبره ما انجام می‌گیرد، محصول موردنظر انتخاب می‌شود.
یکی از محصولات ما بیمه عمر و سرمایه‌گذاری است.
این بیمه‌نامه ترکیبی از یک بیمه عمر ساده زمانی و یک بخش سرمایه‌گذاری است که علاوه بر ارائه پوشش فوت، با ذخیره‌سازی حق بیمه‌های مورد نظر بیمه‌گذار، امکان ایجاد سرمایه‌های بزرگ را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه حفظ و رشد سرمایه دشوارتر از به‌دست‌آوردن آن است، با مدیریت بهینه سرمایه‌های مردم و ایجاد سبد سرمایه‌گذاری مناسب توسط شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، وضعیت زندگی و رفاه بیمه‌شدگان حفظ شده و بهبود می‌یابد.


کلیه حقوق این وب سایت برای نمایندگی 01053009 شرکت بیمه زندگی خاور میانه محفوظ می باشد