ردیف عنوان توضیحات دانلود
1 مراحل پرداخت خسارت بیمه های عمر   دانلود
2 خسارت هزینه پزشکی ناشی از حادثه   دانلود
3 خسارت بیماریهای خاص   دانلود
4 خسارت فوت به علت حادثه   دانلود
5 خسارت فوت عادی   دانلود
6 خسارت فوت ناشی از امراض خاص   دانلود
7 خسارت معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کارافتادگی   دانلود
8 خسارت ناشی از سرطان   دانلود
9 خسارت نقض عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه   دانلودکلیه حقوق این وب سایت برای نمایندگی 01053009 شرکت بیمه زندگی خاور میانه محفوظ می باشد